Corona in 2021
Door de regeringsbesluiten, bekend gemaakt op 26 november 2021, heeft het bestuur van het Astens Mannenkoor besloten alle activiteiten voorlopig stil te leggen. Dit betekent dat het opluisteren van de mis op 2e Kerstdag 26 december 2021 niet doorgaat.

Herfstbockconcert 2021 gaat niet door

Naar aanleiding van de laatste persconferentie en de ongunstige ontwikkelingen van het coronavirus heeft het bestuur van het Astens Mannen besloten om het Herfstbockconcert niet door te laten gaan. Het belangrijkste motief is dat we het ondanks het feit dat het wettelijk is toegestaan een dergelijk concert te laten plaatsvinden niet verstandig vinden om met een grote groep mensen uit de risicogroep zonder anderhalve meter afstand samen te komen.
Dit betekent dat het geplande 15e Hersftbockconcert op zondag 28 november 2021 niet plaatsvind. Het Astens Mannenkoor en ‘t Kwartjesvolk betreuren dit.

Het Astens Mannenkoor benoemt nieuwe dirigent 

Het bestuur heeft op 29 september besloten om Oksana Bos-Baljva te benoemen tot dirigent van het Astens Mannenkoor. De selectiecommissie heeft haar unaniem voorgedragen. Het bestuur heeft het voorstel overgenomen.
Het bestuur wenst Oksana en het koor een fijne muzikale samenwerking toe.

Gouden jaar 2018
In 2018 bestond het Astens Mannenkoor 50 jaar. Het hele jaar stond in het teken van het jubileumprogramma, zie: 50 jaar Chant d’Or.
In het gouden jubileumjaar werd o.a. de volgende foto gemaakt door foto van Neerven.

Astens Mannenkoor 2018

Astens Mannenkoor 2018

Mannen zingen Zingen geeft plezier!
Het koor, dat ruim 50 jaar bestaat, heeft zich in Asten een vaste plaats verworven. Veel belangrijke gebeurtenissen in de Astense gemeenschap zijn de afgelopen jaren door het Astens Mannenkoor opgeluisterd. Sinds 1981 zet het koor elk jaar de gouden en diamanten paren uit het dorp met een feestelijk Goudenparenconcert in het zonnetje. Van wat recentere datum is de traditie van de Herfstbockconcert in november.
Het repertoire van het koor bestaat uit een mix van klassieke mannenkoorzang zoals opera, operette en kerkelijke muziek. In de loop van de jaren is dit aangevuld met moderne koormuziek inclusief zangnummers uit het popgenre.

Het Astens Mannenkoor staat onder leiding van haar eerste vrouwelijke dirigent Oksana Bos-Baljva. Via de link leest u meer over haar. 
Het koor wordt op piano begeleid door Ludmila Seroo-Ferroni.  

Privacyverklaring
Het Astens Mannenkoor heeft de volgende privacyverklaring opgesteld.