Totaalfoto Astens Mannenkoor
Op donderdag 21 juli maakte Henk Krijnen de volgende foto van ons mooie Astens Mannenkoor.

 

 

 

Gouden jaar 2018
In 2018 bestond het Astens Mannenkoor 50 jaar. Het hele jaar stond in het teken van het jubileumprogramma.
In het gouden jubileumjaar werd o.a. de volgende foto gemaakt door foto van Neerven.

Astens Mannenkoor 2018

Astens Mannenkoor 2018

Mannen zingen Zingen geeft plezier!
Het koor, dat ruim 50 jaar bestaat, heeft zich in Asten een vaste plaats verworven. Veel belangrijke gebeurtenissen in de Astense gemeenschap zijn de afgelopen jaren door het Astens Mannenkoor opgeluisterd. Sinds 1981 zet het koor elk jaar de gouden en diamanten paren uit het dorp met een feestelijk Goudenparenconcert in het zonnetje. Van wat recentere datum is de traditie van de Herfstbockconcert in november.
Het repertoire van het koor bestaat uit een mix van klassieke mannenkoorzang zoals opera, operette en kerkelijke muziek. In de loop van de jaren is dit aangevuld met moderne koormuziek inclusief zangnummers uit het popgenre.

Het Astens Mannenkoor staat onder leiding van haar eerste vrouwelijke dirigent Oksana Bos-Baljva. Via de link leest u meer over haar. 
Het koor wordt op piano begeleid door Ludmila Seroo-Ferroni.  

Privacyverklaring
Het Astens Mannenkoor heeft de volgende privacyverklaring opgesteld.