Het Astens Mannenkoor

Het Astens Mannenkoor bestaat sinds 4 januari 1968. Op 1 januari 2024 telt de vereniging 59 leden (52 actief, 6 rustend en 1 erelid) met een gemiddelde leeftijd van 75 jaar.

Doelstelling

Het Astens Mannenkoor is een vereniging die de zang, en in het bijzonder de mannenzang, in de gemeente Asten wil bevorderen. Om dit doel te bereiken wil de vereniging haar leden de mogelijkheid bieden om te zingen, waarbij het streven altijd is gericht op de hoogst haalbare kwaliteit.  Het koor zingt een wisselend repertoire van drie- of vierstemmige muziek in het lichtere genre.

Per jaar verzorgt het koor een aantal concerten. Het Goudenparenconcert in het voorjaar en het Herfstbockconcert in het najaar vormen de hoogtepunten op de activiteitenkalender. Behalve met de “grotere” concerten laat het koor zich regelmatig zien in de Astense gemeenschap door in zijn geheel of in een deelbezetting een bijdrage te leveren aan evenementen in het dorp.

Het Astens Mannenkoor werkt samen met andere verenigingen, met name op het gebied van muziek en zang. Het Astens Mannenkoor is lid van KNZV-Zuid, (Koninklijk Nederlands Zangersverbond).

Om de “Zin in zingen” te bevorderen organiseert de vereniging met enige regelmaat scholingsactiviteiten, zowel voor de eigen leden als voor belangstellende buitenstaanders.

Voor de leden is de sociale functie van de vereniging van groot belang. Het Astens Mannenkoor is een gezellige club die streeft naar een zo hoog mogelijk niveau in een zo prettig mogelijke sfeer.

Repertoire

Het Astens Mannenkoor werkt aan een repertoire dat voor de leden prettig is om te zingen en voor het publiek aangenaam om naar te luisteren. De moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken moet voor de leden haalbaar zijn, maar mag wel enige inspanning vragen.

Het repertoire omvat voldoende stukken om bij verschillende gelegenheden goed voor de dag te kunnen komen.

Repetitie

Het Astens Mannenkoor repeteert wekelijks op donderdagavond in het clubhuis Jan van Hoek Eten & Drinken. Als je belangstelling hebt loop dan eens vrijblijvend binnen.

© Copyright - Astens Mannenkoor