Mannen zingen

Zingen geeft plezier!

Het koor, dat 54 actieve leden telt, heeft zich in Asten een vaste plaats verworven. Veel belangrijke gebeurtenissen in de Astense gemeenschap zijn in de afgelopen 49 jaar door het AMK opgeluisterd. Sinds 1981 zet het koor elk jaar de gouden en diamanten paren uit het dorp met een feestelijk Gouden Parenconcert in het zonnetje. Van wat recenter datum is de traditie van het jaarlijkse Herfstbockconcert in november. Het repertoire van het koor bestaat uit een mix van klassieke mannenkoorzang zoals opera, operette en kerkelijke muziek, met daarnaast ook volksmuziek en heerlijk swingende nummers.

Vanaf november 2004 staat het koor onder leiding vanĀ Poul van Rooij. Tijdens optredens en concerten wordt het Astens Mannenkoor op de piano en soms op orgel begeleid door Oksana Bos – Baljva.