De wervingscommissie had besloten om op de braderie van 4 september 2022 leden te gaan werven.
Naast een stand met informatie hebben we een drietal keer op de braderie opgetreden.
Of het daar aan heeft gelegen weet je nooit maar we hebben er toch een tweetal nieuwe leden bij gekregen.
Henk Krijnen maakte de volgende foto’s.