Op een zonnige en warme zaterdag werd de jaarlijkse feestdag gehouden.
Dit jaar was gekozen voor een middag bij jeu de boules vereniging T Lover aan de Ostaderstraat.
Tijdens deze middag werden een drietal jubilarissen, Peter, Frits en Peter, in het zonnetje gezet.
De gezellige middag werd afgesloten met een bezoek aan de frietwagen.
Henk Krijnen maakte de volgende foto’s.