Op 4 januari 2018 bestond het Astens Mannenkoor 50 jaar. In het clubhuis Café-Zaal Jan van Hoek is dit feestelijk gevierd. Na een aantal mooie woorden zijn 6 jubilarissen gehuldigd door de heer Verhallen namens het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond (KNZV) en door voorzitter Jos de Vries namens het Astens Mannenkoor.
Wiel van Dijck, Jan van Hoek, Jan Jacobs en Hendrik Vlemmix zijn allen 50 jaar lid van het Astens Mannenkoor, Pierre van Rijt is 40 jaar lid en Jan van As 25 jaar.

Daarnaast zijn een glossy en een nieuw “blauw buukske” gepresenteerd en werden ongeveer 160 foto’s getoond die een beeld geven van 50 jaar Astens Mannenkoor. Muziekband Sakkerdju heeft daarna voor gezelligheid gezorgd en zoals het bij een koor hoort, als het kon zongen de leden mee.

Deze avond stond bij de ingang voor het eerst de banner met de gouden sponsoren. In het Peelbelang verscheen een goed overzichtsartikel van 50 jaar Astens Mannenkoor.

Piet van Rijt maakte o.a. de volgende foto’s: