Dit jaar konden we een andere traditie weer oppakken, na 3 jaar hebben we de heilige Mis op 2e Kerstdag opgeluisterd. Sopraan Irene Meeuvis en organist Theo Hes ondersteunde ons.
Uit de binnengekomen reacties bleek dat we erg goed gezongen hadden.
Henk Krijnen maakte de volgende foto’s.